برندهای موجود

محصولات

کلید مینیاتوری شیلیران CL-1P
ناموجود 206
نمایش سریع
کلید مینیاتوری شیلیران CL-2P
ناموجود 207
نمایش سریع
کلید مینیاتوری شیلیران CL-3P
ناموجود 208
نمایش سریع
مینیاتوری شیلیران مدل DL - تک فاز 1p - تیپ B  و C - رنج 6~63 آمپر
موجود 209
نمایش سریع

مینیاتوری شیلیران مدل DL - تک فاز 1p - تیپ B و C - رنج 6~63 آمپر

22,100 تومان

* پنج سال گارانتی تعویض

* استاندارد ایران

* ساخت ایران

* تاییدیه توانیر

مینیاتوری شیلیران مدل DL - دو فاز 2p - تیپ B و C - رنج 6~63 آمپر
موجود 210
نمایش سریع
مینیاتوری شیلیران مدل DL - سه فاز 3p - تیپ B و C -  رنج 6~63 آمپر
موجود 211
نمایش سریع

مینیاتوری شیلیران مدل DL - سه فاز 3p - تیپ B و C - رنج 6~63 آمپر

68,000 تومان

* پنج سال گارانتی تعویض

* استاندارد ایران

* ساخت ایران

* تاییدیه توانیر

کلید مینیاتوری شیلیران HN10-1P
موجود 214
نمایش سریع
کلید مینیاتوری شیلیران HN10-2P
موجود 215
نمایش سریع
کلید مینیاتوری شیلیران HN10-3P
موجود 216
نمایش سریع