محصولات

کلید اتوماتیک قابل تنظیم شیلیران  Ad-250
موجود 217
نمایش سریع

کلید اتوماتیک قابل تنظیم شیلیران Ad-250

کلید اتوماتیک قابل تنظیم

مشخصات فني
 آمپر: از 40 آمپر تا 250 آمپر
تعداد پل: 3 پل
دارای تجهیزات جانبی:
حداکثر جریان اتصال کوتاه (Icu) قابل تحمل: 35 الی 70 کیلو آمپر
 كاربرد

کاربرد کلید اتوماتیک قابل تنظم عمومی بوده و در ورودی همه تابلوهای برق مورد استفاده قرار می گیرد.
مانند تابلوهای برق
صنایع سیمان
صنایع نفت
صنایع مخابرات

تعریف جامع تجهیز

بمنظور حفاظت تأسیسات روشنائی، برق صنعتی، سیم و کابل و ماشین آلات در برابر اضافه بار و جریان اتصال کوتاه از فیوز، کلید- فیوز و کلیدهای اتوماتیک استفاده میگردد. لیکن به لحاظ اینکه اولا فیوزها همیشه نمی توانند عمل حفاظت موضعی و سلکتیو را در انواع مختلف شبکه ها بطور کامل و بدون خطا انجام دهند و در ثانی بعلت اینکه در شبکه سه فاز در موقع ازدیاد جریان اغلب قطع سه فاز بطور همزمان لازم و ضروری است لذا نمی توان همیشه از فیوز و کلید- فیوز استفاده کرد. در ضمن در بعضی از شبکه های توزیع می بایست به محض برگشت جریان (ولتاژ) یا افت بیش از حد مجاز ولتاژ، مدار بطور خودکار قطع و آلارمهای لازم ایجاد گردد. همچنین در بعضی موارد ورود اتوماتیک یا دستی ژنراتور اضطراری یا ترانسفورماتور در شبکه توزیع جهت تداوم کار شبکه یا انجام تعمیرات دوره ای شبکه اجتناب ناپذیر می باشد. در چنین حالاتی فقط از کلید اتوماتیک می توان استفاده کرد.
کلیدهای اتوماتیک علاوه بر موارد فوق نسبت به فیوزها و کلید- فیوزها دارای مزایای زیر می باشند :
کلید خودکار پس از قطع مدار در اثر جریان زیاد و یا هر عامل دیگری بلافاصله مجددا آماده بهره برداری می باشد.
با کمک کنتاکتهای فرعی که در آن تعبیه شده می توان وضعیت کلید را در هر حالت (قطع، وصل یا وقوع خطا) توسط سیگنال تعیین و در اطاق فرمان منعکس کرد.
ساختمان این کلیدها بگونه ای است که اگر کلید را بر روی یک مدار اتصال کوتاه شده ببندیم، در ضمن عمل بسته شدن، رله اضافه جریان کلید بسرعت وارد عمل شده و مدار را قطع می کند.

کلید اتوماتیک قابل تنظیم شیلیران El-250
موجود 218
نمایش سریع
کلید اتوماتیک قابل تنظیم شیلیران EL-630
موجود 219
نمایش سریع
کلید اتوماتیک قابل تنظیم شیلیران EL-1600
موجود 220
نمایش سریع
کلید اتوماتیک غیر قابل تنظیم FI-125
موجود 221
نمایش سریع
کلید اتوماتیک غیر قابل تنظیم FI-400
موجود 222
نمایش سریع
کلید اتوماتیک غیر قابل تنظیم FI-800
موجود 223
نمایش سریع